skip to Main Content

Algemene infographic

Samenwerken aan passende en betaalbare jeugdhulp
Voor kinderen en gezinnen die het écht nodig hebben.

In een gezond en overzichtelijk zorglandschap met een goed functionerende toegang is het belangrijk om passende en betaalbare gespecialiseerde jeugdhulp te bieden. De professional bij de gemeentelijke toegang, die zelf ook hulpverlener is, kijkt naar de hele situatie van het gezin. Gezinnen krijgen lichte hulp als mogelijk en zwaardere hulp als nodig. Zodat kinderen veilig opgroeien in een vertrouwde omgeving, thuis of dichtbij huis. De professional blijft spin in het web zolang er ondersteuning nodig is.

Uitleg van de illustratie

Kind en gezin staan centraal.

Hulp kan in eerste instantie komen uit de leefomgeving (voorliggend veld), bestaande uit het onderwijs, de wijkagent, jongerenwerk, religieuze instanties, cultuurvoorzieningen, buren en vrienden of de sportvereniging.

Via de gemeentelijke toegang wordt gekeken of jeugdhulp wel of niet noodzakelijk is en welke inzet van het voorliggend veld kan komen. Hier is naast de gemeente de huisarts, CJG, gecertificeerde instellingen binnen de jeugdhulp of andere domeinen betrokken.

Bij de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp wordt gekeken naar maatwerk, hulp thuis of dichtbij huis, betaalbaarheid, alleen doen wat nodig is en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Er zijn 7 segmenten van gespecialiseerde jeugdhulp: behandeling met verblijf, wonen, dagbesteding/dagbehandeling, ambulante jeugdhulp, jeugdhulp op school, crisis en veiligheid.

Holland Rijnland

Holland Rijnland bestaat uit drie samenwerkende regio’s: Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) en Regio Duin en Bollen (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen): inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp, gesloten jeugdhulp, veiligheid en crisis. De Rijnstreek (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop): Samenwerking op veiligheid, crisis-bereikbaarheidsdienst en Jeugdzorgplus. De Rijnstreek regelt alle andere jeugdhulp subregionaal. Vanaf 2023 sluit Nieuwkoop voor de inkoop van de jeugdhulp aan bij de Rijnstreek.

 

Back To Top