Automatisch berichtenverkeer

Geachte Aanbieder,

Zoals eerder aangegeven werkt het JW-berichtenverkeer bij TWO Holland Rijnland. Wij hebben alleen een technisch probleem m.b.t. het koppelen van BSN’s aan namen door middel van het GBA-V. Bij geen GBA-V koppeling is het voor ons onmogelijk een retour JW-bericht te sturen welke volledig is. Daarom hebben we besloten dit niet te doen. Dit betekent echter niet dat uw JW-berichten niet aankomen.

Op dit moment worden alle JW-berichten die binnenkomen wel door ons bekeken en beoordeeld, zodat zodra wij het GBA-V hebben gekoppeld, deze berichten in versnelde vorm worden goed of afgekeurd.

Terugkoppeling aan u

Uit de door ons beoordeelde JW315’s komen de volgende zaken naar voren:

  1. Geen toewijzingscode of productcode ingevuld (verplicht voor onze werkwijze).
  2. Geen verwijzer ingevuld, zie ook bedrijfsvoeringprotocol.

Bij de JW303 en JW321 zien we voornamelijk de volgende zaken:

  1. Onjuiste productcodes of onbekende productcodes.
  2. Einddatum zorg in 2016, deze worden door ons niet verwerkt, maar moeten op oude manier worden gefactureerd.

Wij vragen u hiermee rekening te houden en verwijzen ook nog naar het bedrijfsvoeringprotocol.
Indien u wilt weten of een en ander goed is aangekomen of andere vragen heeft, dan kunt u mailen naar jeugdhulp@hollandrijnland.nl en reageren we z.s.m. naar u.


Vanaf heden 1 februari 2017 is onze regio TWO Holland Rijnland “live” voor wat betreft het ontvangen en versturen van JW-berichten.
Wij nodigen u uit om met ingang van vandaag uw JW-berichten te gaan insturen. Neemt u a.u.b. de volgende spelregels in acht:

  1. U kunt met terugwerkende kracht “nieuwe” cliënten middels een JW315 aanleveren zolang er maar zorg geleverd wordt na 1 januari 2017, bijvoorbeeld bij een DBC. M.a.w. u levert dus geen JW315 aan als de geleverde zorg een einddatum heeft in 2016.
  2. Vanaf heden kunt u factureren indien over januari 2017 indien u de jeugdigen heeft aangeleverd hetzij middels de uitvraag van december 2016 of als u een JW301 heeft ontvangen na het versturen van een JW315.
  3. Houdt u er rekening mee dat het voor ons en u een nieuw proces is, niet alles zal in een keer goed gaan. Samen proberen we eventuele knelpunten op te lossen.
  4. Leest u vooral ook het bedrijfsvoeringprotocol TWO Holland Rijnland, indien noodzakelijk wordt deze aangepast, daarom ook actueel te vinden op de website en negomatrix.
  5. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar jeudghulp@hollandrijnland.nl, indien u daar prijs op stelt bellen we u terug.

In deze bijlage (350 kb, versie 30-01-2017), vindt u het protocol bedrijfsvoering,  een uitgebreide handleiding met betrekking tot het automatisch berichtenverkeer in de regio Holland Rijnland.

VNG Berichtenapp

Indien u gebruik wilt maken van de VNG Berichtenapp, kunt u op de website van de VNG Berichtenapp meer informatie vinden en een handleiding downloaden.

Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz per 1 januari 2018

In de jeugd-ggz wordt per 1 januari 2018 de bekostiging volgens DBC-systematiek beëindigd. Dit protocol (400 kb) geeft aanbieders, gemeenten en softwareleveranciers richtlijnen mee om de DBC-systematiek af te kunnen sluiten. Harde afsluiting van DBC’s op 31 december 2017 is het uitgangspunt van het protocol. Dit protocol is samengesteld door het programma i-Sociaal Domein, Vektis en Zorginstituut Nederland.

Presentatie bijeenkomst 22 november 2016

Hier vindt u de presentatie (599 kb) van de informatiebijeenkomst automatisch berichtenverkeer TWO Jeugdhulp Holland Rijnland.

Vragen?

Vragen over het automatisch berichtenverkeer kunt u stellen via servicedeskjeugdhulp@servicepunt71.nl.