Automatisch berichtenverkeer

Holland Rijnland maakt vanaf 2017 gebruik van het automatisch berichtenverkeer

Vragen over het automatisch berichtenverkeer kunt u stellen via jeugdhulp@hollandrijnland.nl

Op deze pagina vindt u wat dit voor u als aanbieder van jeugdhulp betekent. De regio Holland Rijnland maakt gebruik van het berichtenverkeer om gestandaardiseerde informatie-uitwisseling voor jeugdhulp mogelijk te maken. Het berichtenverkeer is een middel om inzicht te krijgen in de rechtmatigheid van bestedingen, doorlooptijden, budgetuitnutting en wordt gebruikt voor facturatie en betaling van geleverde hulp.

Stappenplan van aanmelding tot facturatie (zie protocol bedrijfsvoering)

  1. Cliënt wordt via verwijzer (JGT, huisarts, jeugdarts, medisch specialist) bij uw organisatie aangemeld
  2. Uw organisatie stuurt een verzoek om toewijzing (JW315) via Vecozo naar de TWO Jeugdhulp van Holland Rijnland.
  3. Het verzoek om toewijzing (JW315) wordt door TWO – indien akkoord – omgezet naar een toewijzingsbericht (JW301). Dit toewijzingsbericht wordt door de TWO Jeugdhulp via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) naar Vecozo gestuurd. Daar kan uw organisatie dit toewijzingsbericht ophalen (handmatig of automatisch).
  4. Uw organisatie verstuurt maandelijks via Vecozo een factuur (JW323).
  5. Holland Rijnland streeft er naar om goedgekeurde facturatieberichten binnen 7 werkdagen te betalen.

Dit protocol bedrijfsvoering helpt u bij het gebruik van het automatisch berichtenverkeer

Het protocol bedrijfsvoering | 370 kb, versie november 2020 | is een uitgebreide handleiding met betrekking tot het automatisch berichtenverkeer in de regio Holland Rijnland.

Zilliz Berichtenapp

De Zilliz Berichtenapp (voorheen VNG Berichtenapp) is voor kleine zorgaanbieders die zelf geen softwarepakket hebben om berichten mee te werken. Indien u gebruik wilt maken van de Zilliz Berichtenapp, kunt u op de website van de Zilliz Berichtenapp meer informatie vinden en een handleiding downloaden.

Nieuws