Automatisch berichtenverkeer

Invoering nieuwe landelijke iJw berichtenstandaard (v 2.1) per 12 juni 2017

Door de invoering van de nieuwe landelijke iJw berichtenstandaard (v 2.1) per 12 juni 2017 wenst TWO Holland Rijnland geen JW-berichten te ontvangen tussen 28 mei 2017 en 12 juni 2017

Graag informeren wij u over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het berichtenverkeer. Deze zijn van invloed op het sturen en verwerken van berichten door zowel u als aanbieder, als de TWO jeugdhulp Holland Rijnland.
Lees hier de brief waarin Holland Rijnland u op de hoogte brengt van de veranderingen (173 kb).
Tevens vindt u hier het Landelijk draaiboek migratie iJw 2.0 naar 2.1 per 12 juni 2017 (451 kb), opgesteld door Zorginstituut Nederland.

Holland Rijnland is aangesloten op het berichtenverkeer

Inmiddels is een geautomatiseerde verbinding met het GBA-V register tot stand gebracht. De afgelopen weken hebben we een technisch probleem gehad rondom de implementatie van het GBA-V. Dit leidde ertoe dat we uw berichten wel konden ontvangen, maar niet konden voorzien van een antwoord. In de afgelopen week hebben we de gerealiseerde verbinding getest.

Holland Rijnland verwerkt momenteel al uw verzonden JW-berichten en initiële vulling

Sinds dinsdag 28 maart 2017 zijn wij de eerder door u verzonden JW-berichten (periode januari-maart 2017), te beginnen met de JW315’s, aan het verwerken. We hebben inmiddels ruim 1.250 JW315’s ontvangen, die deze en komende week worden verwerkt.

 

Indien u uiterlijk 7 april 2017 van de door u aangeleverde cliënten geen JW 301 bericht van Holland Rijnland heeft ontvangen, neemt u dan contact op

De door u, indien correct, aangeleverde initiële vulling bij het jaarwerk 2016 wordt ook in de loop van deze en volgende week naar u middels een Jw301 verstuurd. Ons verzoek om te controleren of u van alle cliënten in de loop van volgende week een JW301 heeft ontvangen. Heeft u uw berichten nog niet retour ontvangen? Wacht dan tot volgende week vrijdag 7 april met reageren, zodat we zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan de inhaalslag. Indien u geen JW 301 heeft ontvangen voor een of meerdere cliënten, dan verzoeken we u alsnog een JW315 te sturen voor de betreffende cliënt(en).

Heeft u nog vragen, dan ontvangen wij deze graag op jeugdhulp@hollandrijnland.nl.


Vanaf heden 1 februari 2017 is onze regio TWO Holland Rijnland “live” voor wat betreft het ontvangen en versturen van JW-berichten.
Wij nodigen u uit om met ingang van vandaag uw JW-berichten te gaan insturen. Neemt u a.u.b. de volgende spelregels in acht:

  1. U kunt met terugwerkende kracht “nieuwe” cliënten middels een JW315 aanleveren zolang er maar zorg geleverd wordt na 1 januari 2017, bijvoorbeeld bij een DBC. M.a.w. u levert dus geen JW315 aan als de geleverde zorg een einddatum heeft in 2016.
  2. Vanaf heden kunt u factureren indien over januari 2017 indien u de jeugdigen heeft aangeleverd hetzij middels de uitvraag van december 2016 of als u een JW301 heeft ontvangen na het versturen van een JW315.
  3. Houdt u er rekening mee dat het voor ons en u een nieuw proces is, niet alles zal in een keer goed gaan. Samen proberen we eventuele knelpunten op te lossen.
  4. Leest u vooral ook het bedrijfsvoeringprotocol TWO Holland Rijnland, indien noodzakelijk wordt deze aangepast, daarom ook actueel te vinden op de website en negomatrix.
  5. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar jeudghulp@hollandrijnland.nl, indien u daar prijs op stelt bellen we u terug.

Protocol bedrijfsvoering

In deze bijlage (371 kb, versie 18-04-2017), vindt u het protocol bedrijfsvoering,  een uitgebreide handleiding met betrekking tot het automatisch berichtenverkeer in de regio Holland Rijnland.

VNG Berichtenapp

Indien u gebruik wilt maken van de VNG Berichtenapp, kunt u op de website van de VNG Berichtenapp meer informatie vinden en een handleiding downloaden.

Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz per 1 januari 2018

In de jeugd-ggz wordt per 1 januari 2018 de bekostiging volgens DBC-systematiek beëindigd. Dit protocol (400 kb) geeft aanbieders, gemeenten en softwareleveranciers richtlijnen mee om de DBC-systematiek af te kunnen sluiten. Harde afsluiting van DBC’s op 31 december 2017 is het uitgangspunt van het protocol. Dit protocol is samengesteld door het programma i-Sociaal Domein, Vektis en Zorginstituut Nederland.

Presentatie bijeenkomst 22 november 2016

Hier vindt u de presentatie (599 kb) van de informatiebijeenkomst automatisch berichtenverkeer TWO Jeugdhulp Holland Rijnland.

Vragen?

Vragen over het automatisch berichtenverkeer kunt u stellen via servicedeskjeugdhulp@servicepunt71.nl.