informatie maatregelen coronavirus

TWO jeugdhulp waardeert de inzet die jeugdhulpaanbieders in Holland Rijnland hebben geleverd om de jeugdhulp vanaf 15 maart zo goed als mogelijk voort te zetten. De grote betrokkenheid, de flexibiliteit van ouders, jeugdigen en beroepskrachten wordt erg op prijs gesteld. Ook al is de eerste crisissituatie nu voorbij, voor velen is het werk nog niet als vanouds. Laten we met elkaar de beste mogelijkheden blijven zoeken en vinden voor de jeugdigen en gezinnen die een beroep op ons doen.

Tijdelijke financiële regelingen voor jeugdhulpaanbieders

Om andere facturatie dan de gebruikelijke mogelijk te maken, heeft TWO jeugdhulp meerdere financiële regelingen ingericht. Deze zijn allen opgenomen in de Continuïteitsconvenanten jeugdhulp in coronatijd (versie 1 en 2). Dit zijn de regelingen:

  1. Facturatie op clientniveau boven de afgegeven toewijzing (301) is mogelijk gemaakt
  2. Facturatie van andere hulp dan in de toewijzing (301) opgenomen is mogelijk gemaakt
  3. Het is mogelijkheid gemaakt om financiering van niet-geleverde jeugdhulp aan te vragen (regeling loopt van 1 maart tot 1 juli 2020).
  4. Het indienen van facturen voor het leveren van personeel in het kader van ‘opvang kwetsbare kinderen’ in opdracht van een gemeente in Holland Rijnland is mogelijk gemaakt (regeling loopt van 1 maart tot 1 juli).
  5. Het aanvragen van een vergoeding voor meerkosten is mogelijk gemaakt (regeling loopt van 1 maart tot 31 december 2020).

Alle gecontracteerde aanbieders in Holland Rijnland zijn hierover via e-mail en Negometrix geïnformeerd. Heeft u vragen, benader uw accountmanager of stel de vraag via jeugdhulp@hollandrijnland.nl.

Cliëntervaringsonderzoek, juist nu!

We roepen alle jeugdhulpaanbieders op, het vertelpunt onder de aandacht te brengen van jeugdigen en gezinnen die van hen hulp ontvangen. Juist nu is het belangrijk om zicht te houden op de ervaringen die zij hebben. Het cliëntervaringsonderzoek is het hele jaar doorlopend open via www.ervaringsmeterjeugd.nl.

Meld knelpunten in onze regels

Als u knelpunten in onze regels tegenkomt die uw werk in de weg staan, neem dan contact met ons op via jeugdhulp@hollandrijnland.nl, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen. De bedoeling is dat zoveel als mogelijk continuïteit van ondersteuning, hulp en zorg geboden wordt. Onze regels mogen hierin niet belemmeren.

Relevante informatie en links

Op deze pagina vindt u diverse links naar relevante informatie, zoals bijvoorbeeld de themapagina van het NJI.