Hulp

Meld kindermisbruik

Vermoedt u kindermisbruik? Ga direct naar de site van Veilig Thuis

 

U zoekt hulp?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is uitgebreid met het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) om u beter te kunnen helpen. In elk team werken meerdere deskundigen om snel en persoonlijk te helpen bij vragen of problemen bij het opgroeien of opvoeden. Wilt u iemand persoonlijk spreken? Neem dan contact op met het Jeugd- en Gezinsteam  bij u in de buurt.

Er wordt gewerkt aan het organiseren van één meldpunt voor crisissituaties, zodra dit bekend is wordt dit op deze site vermeld. Tot die tijd gelden de bestaande meldpunten. Ook via het noodnummer 112 is de juiste dienst altijd te bereiken.

Gecontracteerd aanbod jeugdhulp per 1 januari 2017

PGB en vergoeding

Voor nieuwe pgb-aanvragen na 1 januari 2015 gelden wettelijke voorwaarden:
Om in aanmerking te komen voor een pgb, moet u aangeven waarom hulp in natura niet geschikt is in uw situatie. Verder moet u voldoen aan deze voorwaarden: u moet een pgb kunnen beheren (ondersteuning inkopen, hulpverleners aansturen) en u moet hulp inkopen die goed en veilig is.

Meer informatie