Hulp

Meld kindermisbruik

Vermoedt u kindermisbruik? Ga direct naar de site van Veilig Thuis

U zoekt hulp?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is uitgebreid met het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) om u beter te kunnen helpen. In elk team werken meerdere deskundigen om snel en persoonlijk te helpen bij vragen of problemen bij het opgroeien of opvoeden. Wilt u iemand persoonlijk spreken? Neem dan contact op met het Jeugd- en Gezinsteam (125 kb) bij u in de buurt.

Er wordt gewerkt aan het organiseren van één meldpunt voor crisissituaties, zodra dit bekend is wordt dit op deze site vermeld. Tot die tijd gelden de bestaande meldpunten. Ook via het noodnummer 112 is de juiste dienst altijd te bereiken.

Gecontracteerd aanbod jeugdhulp per 1 januari 2021

Op deze pagina treft u een volledig overzicht van het gecontracteerde aanbod.

Overzicht aanbod jeugdhulp

PGB en vergoeding

Voor nieuwe pgb-aanvragen na 1 januari 2015 gelden wettelijke voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor een pgb, moet u aangeven waarom hulp in natura niet geschikt is in uw situatie. Verder moet u voldoen aan deze voorwaarden: u moet een pgb kunnen beheren (ondersteuning inkopen, hulpverleners aansturen) en u moet hulp inkopen die goed en veilig is.

Meer informatie

Nu hulp nodig?

Situatie Wie belt u
112
Als elke seconde telt: bel 112 bij spoedeisende en levensbedreigende situaties (brandweer, politie en medische diensten).
Bel 112
Veilig Thuis
Signaleert u zelf of hebt u te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling.
Bel 0800 2000
Huisarts
Heeft u met spoed behoefte aan huisartsenzorg: bel dan uw eigen huisarts of buiten kantooruren uw huisartsenpost.
Bel uw huisarts
Eigen hulpverlener
Wordt u al begeleid door een hulpverlener?
Bel deze hulpverlener
Als geen eigen hulpverlener bekend of bereikbaar is
Bel binnen kantooruren het lokale team van uw gemeente.
Bel het lokale team
(binnen kantooruren)
Bel 088 – 900 4000
(buiten kantooruren)
Sensoor
Dag en nacht een anoniem luisterend oor, aangeboden door getrainde vrijwilligers.
Bel 0900 0767

Download dit schema als pdf
88 kb

Nieuws