skip to Main Content

JW-berichtenverkeer live bij TWO Holland Rijnland

Vanaf heden 1 februari 2017 is onze regio TWO Holland Rijnland “live” voor wat betreft het ontvangen en versturen van JW-berichten.
Wij nodigen u uit om met ingang van vandaag uw JW-berichten te gaan insturen. Neemt u a.u.b. de volgende spelregels in acht:

  1. U kunt met terugwerkende kracht “nieuwe” cliënten middels een JW315 aanleveren zolang er maar zorg geleverd wordt na 1 januari 2017, bijvoorbeeld bij een DBC. M.a.w. u levert dus geen JW315 aan als de geleverde zorg een einddatum heeft in 2016.
  2. Vanaf heden kunt u factureren indien over januari 2017 indien u de jeugdigen heeft aangeleverd hetzij middels de uitvraag van december 2016 of als u een JW301 heeft ontvangen na het versturen van een JW315.
  3. Houdt u er rekening mee dat het voor ons en u een nieuw proces is, niet alles zal in een keer goed gaan. Samen proberen we eventuele knelpunten op te lossen.
  4. Leest u vooral ook het bedrijfsvoeringprotocol TWO Holland Rijnland, indien noodzakelijk wordt deze aangepast, daarom ook actueel te vinden op de website en negomatrix.
  5. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar jeudghulp@hollandrijnland.nl, indien u daar prijs op stelt bellen we u terug.
Back To Top Ga naar de inhoud