skip to Main Content

Monitoring

Ieder half jaar verschijnt een rapportage over het jeugdhulpgebruik in regio. De afgelopen jaren heeft de TWO veel geïnvesteerd in het genereren van goede en betrouwbare data uit het automatisch berichtenverkeer. Alle aanbieders factureren sinds 2019 via het berichtenverkeer. Hierdoor is het berichtenverkeer een belangrijke bron van informatie.

Dashboard voor gemeenten in besloten omgeving

Sinds 2019 is in samenwerking met een extern data adviesbureau een aantal dashboards ontwikkeld op basis van de data uit het automatisch berichtenverkeer. Eerst is geïnvesteerd in interne dashboards ter ondersteuning van de contractwerkzaamheden van de accountmanagers.  Het accountmanagement-, risico en bekostigingsdashboard zijn nu operationeel en het prognosemodel en inzicht in tijdigheid facturatie zijn in ontwikkeling. In 2020 is gestart met het project zorgpaden. Inzicht in zorgpaden en zorggebruik geeft handvatten om sturing aan te brengen in beleid, inkoop.

Jaarrapportages

Factsheet 2018, 2910 en 2020 deel 1

Factsheet 2018, 2019 en 2020 deel 2

Tekstversie van deze afbeeldingen

Voor vragen op het gebied van data en monitoring jeugdbeleid: Charlotte Altena, c.altena@hollandrijnland.nl.

Nieuws

Back To Top