skip to Main Content

Ontwikkeltafel 17 januari 2017

Dinsdag 17 januari 2017
13.00 uur – 15.00 uur (inloop vanaf 12.45 uur)
Raadzaal Gemeentehuis Leiderdorp
Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp

1. Welkom en opening door Roos van Gelderen
Vaststellen agenda en mededelingen

2. Notulen overlegtafel 11 oktober 2016

3. Terugblik contractering

4. Bekostiging ambulante jeugdhulp individueel

5. Rondvraag en sluiting

Back To Top