Over TWO Jeugdhulp

Hart voor de Jeugd

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten zowel inhoudelijk als financieel verantwoordelijk voor het gehele jeugdhulp-stelsel. Twaalf gemeenten in Holland Rijnland (Voorschoten werkt samen met de regio Haaglanden) hebben de handen ineen geslagen om de nieuwe taken anders én beter uit te voeren. Het idee is om een aanbod van integrale hulp mogelijk te maken, waarbij jeugdigen en ouders de regie hebben over hun eigen hulpplan. Uitgangspunt in de visie ‘Hart voor de Jeugd| 3,54 mb | is dat iedereen een rol heeft in het opgroeien van onze jeugd. Het uiteindelijke doel is dat de jeugd in Holland Rijnland gezond en veilig opgroeit.

 

In het jeugdhulpmodel is dit vertaald in hulp en ondersteuning die zo veel mogelijk is ingebed in het dagelijks leven van de kinderen. Dichtbij, integraal en met hulp op maat, zonder onnodige bureaucratie. Er is daarbij niet alleen sprake van een transitie, maar ook van een inhoudelijke en organisatorische verandering van de jeugdhulp. Het vraagt van de gemeenten en instellingen een grote inspanning om dat veranderingsproces vorm te geven.

 

TWO Jeugdhulp staat voor Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp. Tijdelijk, omdat voor de uitvoering van de taken in principe voor enkele jaren is. Het gezamenlijk opdrachtgeverschap betreft het proces van en rondom de contractering van jeugdhulp, waarbij permanente verbetering van het opdrachtgeverschap van de samenwerkende gemeenten en de transformatie centraal staan. Het gezamenlijk opdrachtgeverschap heeft als basis dat de administratie wordt beperkt tot hoogst noodzakelijk en dat er wordt samengewerkt in een vorm van partnerschap met de jeugdhulp-aanbieders.

 

Holland Rijnland faciliteert de TWO Jeugdhulp

Binnen het regionaal domein Maatschappij nemen gemeenten samen initiatieven en werken die uit. De organisatie Holland Rijnland levert daarbij afwisselend lichte (platformfunctie) en zwaardere ondersteuning (bijdrage aan de ontwikkeling van regionaal jeugdbeleid en ambtelijke en bestuurlijke afstemming en coördinatie).

 

De transformatie vereist dat gemeenten gezamenlijk beleid ontwikkelen en opstellen en een gezamenlijke visie hebben op jeugdhulp. De Strategische Eenheid van Holland Rijnland faciliteert het gezamenlijk opdrachtgeverschap via de Werkagenda Jeugd, het Ambtelijk Overleg Jeugd en het Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij vanuit de reguliere platformfunctie. Via deze route worden de voorstellen voor beleid en beleidsrealisatie afgestemd met alle gemeenten om vervolgens tot besluitvorming te komen. Bij de uitvoering van haar taken werkt de Strategische Eenheid nauw samen met de bij Holland Rijnland ondergebrachte uitvoeringsorganen, waaronder de TWO Jeugdhulp.

 

Missie

De TWO Jeugdhulp heeft de volgende missie: Het, namens de deelnemende gemeenten, realiseren van een adequaat aanbod van goede, passende en tijdige (specialistische) hulp aan jeugdigen en gezinnen.

Nieuws