skip to Main Content

Overlegtafel 2

13.00 uur – 15.30 uur (inloop vanaf 12.45 uur)
Raadzaal Gemeentehuis Leiderdorp
Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp
1e deel: 13.00 uur – 14.30 uur
 1. Welkom en opening
  • Vaststellen agenda en mededelingen
 2. Notulen overlegtafel 12 april 2016
 3. Concept Ontwikkelovereenkomst
 4. Algemene inkoopvoorwaarden
 5. Rondvraag
 6. Sluiting
2e deel 14.30 uur – 15.30 uur
 1. Vragenuur Negometrix
  Mogelijkheid tot het stellen van vragen met betrekking tot Negometrix.
Back To Top