skip to Main Content

Overlegtafel 4

Dinsdag 31 mei 2016
13.00 uur – 15.30 uur (inloop vanaf 12.45 uur)
Raadzaal Gemeentehuis Leiderdorp
Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp

  1. Welkom en opening
    • Vaststellen agenda en mededelingen
  2. Notulen overlegtafel 17 mei 2016
  3. Stand van zaken inschrijvingen
  4. Resultaatovereenkomsten
  5. Rondvraag
  6. Sluiting
Back To Top