skip to Main Content

Overlegtafel 6

Dinsdag 23 augustus 2016
13.00 uur – 15.30 uur (inloop vanaf 12.45 uur)
Raadzaal Gemeentehuis Leiderdorp
Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp

1. Welkom en opening
(13.00 uur – 13.05 uur)

  • Vaststellen agenda en mededelingen
  • Wijziging locatie volgende overlegtafel 13 september 2016: gemeentehuis Oegstgeest

2. Besluitenlijst overlegtafel 21 juni 2016
(13.05 uur – 13.10 uur)

3. Terugkoppeling werkgroep residentiele zorg
(13.10 uur – 13.15 uur)

4. Bekostiging (door Winnie Valkhoff)
(13.15 uur – 13.45 uur)

Doel: terugkoppeling uitvraag en presentatie concept tarieven

5. Monitoring (door Winnie Valkhoff)
(13.45 uur – 14.15 uur)

Doel: informeren over de visie, proces en planning.

6. Resultaatovereenkomsten (bijlagen beschikbaar via Negometrix)
(14.15 uur – 14.30 uur)

Er is kort de gelegenheid om van gedachten te wisselen over de eerste concepten van de resultaatovereenkomsten (Ambulant en Jeugdhulp met Verblijf). Deze zijn met bijlagen in juli op Negometrix gepubliceerd. De bijlage Tarieven en bijlage Monitoring worden later gepubliceerd. Het is de bedoeling om op de overlegtafel van 13 september de ‘definitieve concepten’ te bespreken.

7. Cliënt partic ipatie (Inleiders: Gerda Visser en Hetty Jobse)
(14.30 uur – 15.25 uur)

Na een korte inleiding zullen er enkele jongeren (Horizon, Cardea) aan het woord komen over hoe zij cliëntparticipatie vanuit de praktijk ervaren. Het doel is om met elkaar te bespreken welke subthema’s er binnen cliëntparticipatie te onderscheiden zijn en hoe aanbieders zich daarover kunnen verantwoorden.

8. Rondvraag
(15.25 uur – 15.30 uur)

9. Sluiting

Back To Top