skip to Main Content

Overlegtafel 7

Dinsdag 13 september 2016
13.00 uur – 15.30 uur (inloop vanaf 12.45 uur)
Raadzaal Gemeentehuis Oegstgeest
Rhijngeesterstraatweg 13, 2342 AN Oegstgeest

1e deel: 13.00 – 14.00 uur
1. Welkom en opening

  • Vaststellen agenda en mededelingen

2. Onderwijs

3. Vervoer

2e deel: 14.00 – 15.30 uur

4. Notulen overlegtafel 23 augustus 2016

5. Resultaatovereenkomsten

  • Bijlagen beschikbaar via Negometrix

6. Bekostiging

7. Rondvraag en sluiting

Back To Top