skip to Main Content

Overlegtafel Inkoop EED Jeugdhulp 19 april 2016

Dinsdag 19 april 2016
13.00 uur – 15.00 uur Boardroom Holland Rijnland
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden

1. Welkom en opening

Door Tijs van der Zanden, projectleider inkoop jeugdhulp 2017

2. Voorstelronde

3. Introductie inkoopproces 2017

4. Proces Bestuurlijk aanbesteden

5. Concept Ontwikkelovereenkomst

6. Doorkijk vervolgbijeenkomsten

  • Planning
  • Resultaatovereenkomst EED
  • Bekostiging

7. Rondvraag

8. Sluiting

Back To Top