skip to Main Content

Raamovereenkomsten VNG

De VNG heeft raamovereenkomsten gesloten met landelijke voorzieningen voor specialistische jeugdhulp. De VNG heeft hiermee contracten gesloten die voor alle gemeenten gelden, zodra zij op grond van het woonplaatsbeginsel bepaalde jeugdhulp dienen te betalen.

Criteria voor de landelijke zorgfuncties zijn het aantal cliënten (laag), ordening van het aanbod (landelijk) en de (zorg)inhoud van het aanbod (specialistisch). Voor een toelichting verwijs ik u graag naar www.vng.nl/landelijke-inkoop-jeugdzorg. Hier is naast de gepubliceerde raamovereenkomsten en Programma’s van Eisen, ook een lijst te vinden met de organisaties die de VNG per landelijke zorgfunctie heeft gecontracteerd.

Wij willen u hier graag op wijzen, zodat u weet dat u tevens naar deze zorgfuncties en deze jeugdhulpaanbieders kunt verwijzen, naast de eigen lokale en (boven)regionale ingekochte hulp. Bekijk hier de definitieve lijst landelijke inkoop VNG (56 kb).

Mocht u hier vragen over hebben, dan verwijzen wij u graag naar de Landelijke Coördinatie van deze contracten: lc@vng.nl.

Back To Top