skip to Main Content

Save the date: ontwikkeltafels 2017- nieuwe bekostigingssystematiek en Hart voor de Jeugd

Graag informeren wij uw organisatie over de ontwikkeltafels in 2017, de Hart voor de Jeugdbijeenkomsten en de planning met betrekking tot de nieuwe bekostigingssystematiek.

Ontwikkeltafels 2017

In 2016 heeft de regio Holland Rijnland de contractering van jeugdhulp vormgegeven via een bestuurlijke aanbesteding. Tijdens de daarvoor georganiseerde fysieke ontwikkeltafels zijn vorm en inhoud van de (resultaat)overeenkomsten besproken. De in de ontwikkelovereenkomst genoemde fysieke overlegtafels worden in 2017 voortgezet. Uw organisatie is daarbij van harte uitgenodigd om als toehoorder aanwezig te zijn. U vindt een overzicht van deze ontwikkeltafels op pagina 3.

Wijziging bekostigingssystematiek

In de resultaatovereenkomsten is de voorgenomen wijziging van de bekostigingssystematiek opgenomen. De regio Holland Rijnland start per 1-1-2018 met deze aangepaste systematiek voor de ambulante jeugdhulp individueel. Wij streven er naar om op 1 mei 2017 de bekendmaking van de wijziging voor ambulante jeugdhulp individueel te publiceren. Ter voorbereiding hierop zijn er in januari, februari en maart ontwikkeltafels gepland om onder meer het thema bekostiging te bespreken.

Hart voor de Jeugd bijeenkomsten

In combinatie met de ontwikkeltafels vinden er op 21 februari, 23 mei, 5 september en 14 november 2017 ‘Hart voor de Jeugd’ bijeenkomsten plaats. Tijdens deze groepsbijeenkomsten geven we aanbieders de mogelijkheid om door middel van praktijkvoorbeelden rondom een bepaald thema te laten zien hoe de centrale doelstelling van Hart voor de Jeugd wordt vorm gegeven. TWO faciliteert deze bijeenkomsten en zorgt ervoor dat de input gedeeld wordt met belanghebbenden in het werkveld.

De Hart voor de Jeugd bijeenkomsten zijn bij uitstek geschikt voor medewerker(s) binnen uw organisatie, die transformatiedoelen met de praktijk kunnen verbinden. Een uitnodiging voor de Hart voor de Jeugdbijeenkomsten volgt in 2017. Graag nodigen we u uit om samen met andere aanbieders (3 of 4) in onderling overleg de bijeenkomst vorm te geven door (succes)verhalen uit de praktijk te delen die anderen kunnen inspireren. In onderstaande planning staan de thema’s per bijeenkomst weergegeven. Via e-mail kunt u aangeven welke bijeenkomst u vorm zou willen geven en eventueel met welke andere aanbieder u dit wilt organiseren.

Aanmelden

Wij vernemen graag per mail (jeugdhulp@hollandrijnland.nl) wie namens uw organisatie als toehoorder aanwezig is bij de ontwikkeltafels in 2017 en of u een Hart voor de Jeugd bijeenkomst wilt organiseren. Afhankelijk van het thema kunt u een vertegenwoordiger van uw organisatie afvaardigen. Agenda en stukken ontvangt u een week voorafgaand aan de ontwikkeltafel via Negometrix.

 

Back To Top