skip to Main Content

Tekstversie organogram

Bestuur

 • Algemeen Bestuur
 • Dagelijks Bestuur

Secretaris-Directeur

 • Lucas Vokurka

Concern Control

 • Wim Nijbroek

Bedrijfsbureau

 • Teamleider/directiesecretaris: Victor Klein
  • Bestuurlijke stukkenstroom
  • Communicatie
  • Regiotaxi
  • Verkeersveiligheid
  • Urgentie/Woonruimteverdeling

Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulpverlening

 • Manager: Jeannine Paauw/Ragini Somair
  • Accountmanagement
  • Financiën
  • Contractbeheer & inkoopadvies
  • Gegevensanalyse
  • Projectondersteuning
  • Jeugdbeschermingstafel

Strategische Eenheid

 • Programmamanager: Saskia Ligthart

Regionaal Bureau Leerplicht

 • Teamleider: Senne Janssen
Back To Top