Verantwoording

Verantwoording

Verantwoording is bedoeld om zekerheid te krijgen over bestedingen. De samenwerkende gemeenten leggen elk via hun eigen jaarrekening verantwoording af over de bestedingen van de ontvangen middelen voor jeugdhulp. Voor de uitvoering van de Jeugdwet dienen Holland Rijnland én de individuele gemeenten zekerheid te krijgen over juiste, volledige en rechtmatige besteding van de aan hen ter beschikking staande middelen. Hiervoor is het noodzakelijk dat opdrachtnemers verantwoording afleggen aan de samenwerkende gemeenten.

Neem voor vragen over het verantwoordingsproces contact op via jeugdhulp@hollandrijnland.nl

Nieuws